Leerinzicht

De meeste dingen op de middelbare school gaan goed, maar er zijn misschien ook dingen die wat minder gaan en die wat extra aandacht behoeven. Maar weet een leerling zelf wat zijn of haar sterke kanten zijn? En weten zij welke kwaliteiten zij kunnen inzetten om de dingen die iets minder gaan beter te laten verlopen?  Het kan soms helpen om dit met een test in kaart te brengen. Meten is vaak weten. Met de Intelligentie- en ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren (IDS-2), kan een uitgebreid of minder uitgebreid onderzoek gedaan worden naar de intelligentie, executieve functies, motorische-, sociaal-emotionele- en schoolse vaardigheden. De test geeft een compleet overzicht van de sterke en zwakke kanten van een leerling.Daarnaast kunnen wij ook inzicht verschaffen in andere aspecten als bijvoorbeeld het niveau van concentratie of kunnen we met een gedragsvragenlijst aan ouders of docenten vragen wat zij van de executieve functies van een leerling vinden. Dit alles om te kijken waar een leerling nu staat, wat de beste ondersteuning is, en om later te kijken wat er verbeterd is.

TestGoals_3zw.jpg

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.